Putzmeister Concrete Pumps GmbH

 

PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GmbH

 

   Jako wyłączny przedstawiciel w Polsce, mamy przyjemność przedstawić Państwu ogólną ofertę i informację o maszynach do podawania betonu, produkowanych przez niemiecką firmę PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GmbH,której główna siedziba i główny zakład produkcyjny znajduje się w miejscowości Aichtal koło Stuttgartu.

Firma PUTZMEISTER będąc jednym z największych w świecie producentów maszyn do transportu, pompowania i podawania mieszanek betonowych, posiada swoje zakłady produkcyjne w 11-tu krajach na prawie wszystkich kontynentach.

Obsługę użytkowników maszyn firmy PUTZMEISTER zapewniają przedstawicielstwa zlokalizowane w większości krajów świata.

 

Program produkcyjny firmy PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GmbH obejmuje wytwarzanie następujących maszyn i wyrobów:

 

1.Pompy samochodowe BSF

2.Mieszarko pompy samochodowe PUMI

3.Pompy stacjonarne BSA

4.Wysięgniki stacjonarne MX i rozkładacze betonu RV.

5.Wyposażenie stosowane przy pompowaniu betonu

6.Elementy rurociągów pomp do betonu

7.Podajniki specjalne TELEBELT

 

 

POMPY SAMOCHODOWE DO BETONU

   Ten najważniejszy z produkowanych przez firmę PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GmbH (w skrócie PCP) wyrobów, składa się z trzech podstawowych zespołów t/j; pompy do betonu, wysięgnika i podwozia  samochodu na którym zamontowana jest pompa i wysięgnik. Wybór właściwego rodzaju pompy zależny jest od potrzeb klienta a w szczególności od wymaganej wydajności pompy, oczekiwanego zasięgu podawania betonu a także rodzaju mieszanki betonowej, jaką chcemy pompować.

 

Firma PUTZMEISTER oferuje pełną gamę rozwiązań pomp i wysięgników, które umożliwiają stworzenie samochodowej pompy do betonu, optymalnej dla zamawiającego i spełniającej jego wymagania.

 

Na rozwiązania te składają się:

1.  Dwa rodzaje pomp tłoczących beton: tłokowetypu „S” i rotorowe.

2.  Wydajności pomp od 90 do 200cbm/h.

3.  Zróżnicowane ciśnienia mieszanki betonowej od 70 do 130 bar (wybrane podstawowe dane techniczne pomp stosowanych w samochodowych pompach do betonu podane w tabeli nr 1).

4.  16 długości wysięgnika od 20m do 70m (podstawowe dane techniczne podane w tabeli nr 2).

5.  Różne rodzaje wyposażeń pomp: standardowe, specjalne, Power Kit i Power Plus Kit.

6.  Kilka rodzajów rurociągów: standardowe i dwuwarstwowe o różnych grubościach ścianek i twardości 63 HRC lub 67 HRC.

7.  Dodatkowe specjalne wyposażenie takie jak: system OSS umożliwiający pracę wysięgnikiem przy niepełnym otwarciu podpór, system sterowania wysięgnikiem typu EBC a także układ umożliwiający sterownie pracą wysięgnika za pomocą węża końcowegoukład „Follow Me”

8.  Możliwość zabudowy oferowanych pomp na dowolnym podwoziu samochodu.

9.   Nowoczesny zamknięty układ hydrauliczny napędu pompy typu FFH20 lub FFH10 zapewniający oszczędność zużycia energii ok. 15% w stosunku do tradycyjnych układów hydraulicznych.

10.Układy elektroniczne EOC, EPS i EGD sterujące pracą pompy.

11.Radiowe w pełni proporcjonalne sterownia pracą wysięgnika.

 

Podstawowe dane techniczne pomp stosowanych

w pompach samochodowych                                                                      Tabela nr 1

Typ pompy

Wydajność (cbm/h) *

Ciśnienie (bar) *

Skok tłoka (mm)

Średnica cylindra roboczego (mm)

BSF ...09 H

90

78

1400

230

BSF ...11 H

110

78

1400

230

BSF ...11 HLS

110

85

1400

250

BSF ...14 H

140

70

2100

230

BSF ...16 H

160

85

2100

230

BSF ...16 HLS

160

85

2100

250

BSF ...20 H

200

85

2100

280

Parametry oznaczone * wartościami maksymalnymi nie uzyskiwanymi jednocześnie,

zależnymi od wykonania pompy i sposobu zasilania.

 

Dane techniczne wysięgników pomp samochodowych                              Tabela nr 2

Typ

Ilość ramion

Zasięg pionowy

Zasięg poziomy

Wysokość rozkładania

Rurociąg

Długość węża końcowego

M20

4/ZR

19,5 m

16,1 m

3,9 m

125/ 5,5”

3 m

M24

4/ZR

23,6 m

19,7 m

4,9 m

125/5,5”

4 m

M28

4/Z

27,3 m

23,4 m

6,5 m

125/5,5”

4 m

M31

5/MZR

30,5 m

26,6 m

5,7 m

125/5,5”

4 m

M32

4/Z

31,9 m

28,0 m

7,7 m

125/5,5”

4 m

M36

4/Z

35,6 m

31,7 m

8,7 m

125/5,5”

4 m

M38

4/Z

37,1 m

33,1 m

8,7 m

125/5,5”

3 m

M42

5/RZ

41,6 m

37,6 m

8,6 m

125/5,5”

4 m

M46

5/RZ

45,1 m

41,1 m

9,3 m

125/5,5”

4 m

M47

5/RZ

46,1 m

42,1 m

9,5 m

125/5,5”

3 m

M49

5/RZ

48,4 m

44,5 m

10,0 m

125/5,5”

3 m

M52

5/MZ

52,0 m

48,1 m

10,4 m

125/5,5”

4 m

M58

5/RZ

57,6 m

53,6m

12,3 m

125/5,5”

3 m

M62

6/RZ

61,1 m

57,1 m

23,0 m

125/117/5,5”

3 m

M63

5/RZ

62,1 m

58,1 m

23,0 m

125/117/5,5”

3 m

M70

5/RZ

69,3 m

65,1 m

24,5 m

117/5,5”

3 m

Dodatkowe informacje o samochodowych pompach do mieszanki betonowej zawiera

ogólny prospekt nr PM 1700 oraz prospekty szczegółowe pomp.

 

Przykładowe wyjaśnienie stosowanych oznaczeń, n/p: BSF 36-4.16 H

B – pompa do mieszanki betonowej

S - oznacza zasuwę typu „S”

F – pompa przejezdna (samochodowa)

36-4  – zasięg pionowy wysięgnika 36m o 4-ch ramionach

16 – wydajność maksymalna pompy 160cbm/h

H – pompa o wysokim ciśnieniu

 

MIESZARKO POMPY SAMOCHODOWE “PUMI”

 

 

Ten rodzaj pomp stanowi połączenie pompy samochodowej z betonomieszarką („gruszką”). 

Producentem montowanych przez firmę PUTZMEISTER „gruszek” jest firma LIEBHERR. W mieszarko pompach z zasuwą CS stosowane są najczęściej mieszarki o pojemności „gruszki” 7cbm, typ   HTM 704 P.

PUTZMEISTERoferuje także mieszarko pompy z mieszarką o pojemności 9cbm również firmy LIEBHERR. W tym przypadku stosowana jest tłokowa pompa do betonu typu S.

                                                                   

Oferowane mieszarko  pompy różnią się:

-długością wysięgnika – 5 długości typu TMM (tabela nr 4),

-rodzajem pomp tłoczących mieszankę betonową: tłokowa compact typ CS, tłokowa typ S

   lub rotorowa typ Q (tabela nr 5),

-wyposażeniem.

 

Dane techniczne wysięgników                                                                    Tabela nr 4

Typ

Ilość ramion

Zasięg pionowy (m)

Zasięg poziomy (m)

Rurociąg (mm/”)

TMM 21

3/Z

20,6

16,9

100/4,5

TMM 24

3/Z

23,8

20,0

125/5,5”

TMM 26

3/Z

25,6

21,8

100/4,5”

TMM 28

4/Z

27,8

24,0

125/5,5”

TMM 31

4/Z

30,6

26,7

100/4,5”

 

 

Dane techniczne pomp                                                                               Tabela nr 5

Typ

Wydajność (cbm/h)

Ciśnienie (bar)

Średnica węża tłocznego (mm)

Średnica cylindra roboczego (mm)

Pompa rotorowa Q

58

25

125 (wąż)

Pompa tłokowa CS

56

57

230

Pompa tłokowa S

88

50

230

Podane w tabeli wartości wydajności i ciśnienia są wielkościami maksymalnymi nie

uzyskiwanymi jednocześnie.

Dodatkowe dane techniczne mieszarko – pomp samochodowych zawiera prospekt nr BP 2047.

 

Jak widać z parametrów technicznych, pompy rotorowe (typ Q) gdzie tłoczenie betonu następuje poprzez okresowe ściskanie węża gumowego poprzez rolki rotora, uzyskują niższe ciśnienie pompowania. Predysponuje to te pompy, do pompowania lżejszych i bardziej wilgotnych mieszanek betonowych na mniejsze odległości. Pompy rotorowe zapewniają natomiast bardzo spokojną pracę pompy a tym samym taki sam – spokojny wypływ betonu. Umożliwiają również precyzyjną regulację wydajności tłoczenia od zera do maksimum.

Pompy tłokowe (typ CS i S) bazują na rozwiązaniach stosowanych w pompach samochodowych.

 

Podany powyżej typ pompy np. PUMI 24-3.67 Q (CS) oznacza:

PUMI – nazwa handlowa mieszarko  pompy firmy PUTZMEISTER

24-3 – długość wysięgnika 24m i 3 ramiona

6… – przybliżoną wydajność maksymalną pompy tj. ok. 56 cbm/h

…7 – pojemność mieszarki w cbm

Q – typ pompy (pompa rotorowa)

CS – typ pompy (pompa tłokowa compact)

 

 

Po szczgóły dotyczące poszczególnych maszyn zapraszamy do zakładki "oferta"

 

Do góry